Errors

no_pod_errors
CGI-AuthenticationFramework-0.15/lib/CGI/AuthenticationFramework.pm -- Around line 139: Unknown directive: =head5Around line 143: Unknown directive: =head5
prereq_matches_use
  • DBI