DBIx-Class-HTML-FormFu

Prerequisites

DBIx-Class-HTML-FormFu declares the following 2 modules as prerequisites.

Listed PrerequisitesRequired VersionLatest DistKwalitee
DBIx::Class0DBIx-Class-0.082820128.57
HTML::FormFu0HTML-FormFu-2.01131.43