Errors

build_prereq_matches_use
  • strict
  • utf8
prereq_matches_use
  • AnyEvent
use_warnings
Event::RPC, Event::RPC::AuthPasswdHash, Event::RPC::Client, Event::RPC::Connection, Event::RPC::LogConnection, Event::RPC::Logger, Event::RPC::Loop, Event::RPC::Loop::AnyEvent, Event::RPC::Loop::Event, Event::RPC::Loop::Glib, Event::RPC::Message, Event::RPC::Message::CBOR, Event::RPC::Message::JSON, Event::RPC::Message::Negotiate, Event::RPC::Message::Sereal, Event::RPC::Message::SerialiserBase, Event::RPC::Message::Storable, Event::RPC::Server