Errors

build_prereq_matches_use
  • Test::More
manifest_matches_dist
  • MANIFEST (15) does not match dist (16):
  • Missing in MANIFEST: README
prereq_matches_use
  • Moose