Errors

build_prereq_matches_use
  • Test::More
manifest_matches_dist
  • MANIFEST (12) does not match dist (13):
  • Missing in MANIFEST: README
prereq_matches_use
  • Moose