Errors

no_files_to_be_skipped
.gdbinit,.gitattributes,.gitignore,MANIFEST.SKIP,author.t/.gitignore,etc/.gitignore,html/.gitignore,html/lib/Marpa/R2/HTML/.gitignore,lib/Marpa/.gitignore,lib/Marpa/R2/.gitignore,pperl/Marpa/R2/Perl/.gitignore,t/.gitignore,xs/.gitignore
proper_libs
html/lib/Marpa/R2/HTML.pm, html/lib/Marpa/R2/HTML/Callback.pm, html/lib/Marpa/R2/HTML/Config.pm, html/lib/Marpa/R2/HTML/Config/Compile.pm