Errors

build_prereq_matches_use
  • DateTime
  • DateTime::Duration
prereq_matches_use
  • Class::Load
use_strict
WWW::Asana, WWW::Asana::Error, WWW::Asana::Project, WWW::Asana::Request, WWW::Asana::Response, WWW::Asana::Role::CanCreate, WWW::Asana::Role::CanReload, WWW::Asana::Role::CanUpdate, WWW::Asana::Role::HasClient, WWW::Asana::Role::HasFollowers, WWW::Asana::Role::HasResponse, WWW::Asana::Role::HasStories, WWW::Asana::Role::NewFromResponse, WWW::Asana::Story, WWW::Asana::Tag, WWW::Asana::Task, WWW::Asana::User, WWW::Asana::Workspace
use_warnings
WWW::Asana, WWW::Asana::Error, WWW::Asana::Project, WWW::Asana::Request, WWW::Asana::Response, WWW::Asana::Role::CanCreate, WWW::Asana::Role::CanReload, WWW::Asana::Role::CanUpdate, WWW::Asana::Role::HasClient, WWW::Asana::Role::HasFollowers, WWW::Asana::Role::HasResponse, WWW::Asana::Role::HasStories, WWW::Asana::Role::NewFromResponse, WWW::Asana::Story, WWW::Asana::Tag, WWW::Asana::Task, WWW::Asana::User, WWW::Asana::Workspace